Hoe selecteren wij


Hoe selecteren wij?


Het selectieprogramma

 • Aan de hand van een sollicitatiegesprek wordt gepeild: 
  • Naar zijn/haar motivatie,
  • Naar zijn/haar algemene kennis en interesse voor onderwijskundige aangelegenheden
  • In de welke mate het profiel en de competenties van de kandidaten beantwoordt aan de specifieke vereisten van de functie;
  • Naar zijn/haar sociale vaardigheden en zijn/haar functioneren in teamverband . 
 • Om te slagen voor de selectieproef moet de kandidaat door de jury minstens als geschikt worden beoordeeld.
 • De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die geldig is gedurende een volledig schooljaar.  Kandidaten worden op proef aangenomen conform de vigerende wetgeving. 
 • Kandidaten die minstens het equivalent van een drie maanden durende voltijdse aanstelling genoten, worden voor het ambt waarin ze prestaties leverden, vrijgesteld van een sollicitatiegesprek.  Dit op voorwaarde dat ze een gunstige beoordeling kregen. 

 

De samenstelling van de commissie die het sollicitatiegesprek afneemt

De commissie bestaat uit verschillende personen, waaronder:

 • - ervaringsdeskundigen (directies)
 • - deskundige vanuit de scholengemeenschap of uit de pedagogische begeleiding