GBS Bonte Pier in Leffinge
GBS 't Slijpertje in Slijpe
GBS De Duinpieper in Westende