Onze scholen

Strand&Polder leeft! 
Onze scholengemeenschap telt 10 autonome scholen met elk een eigen pluralistisch pedagogisch project.  De scholen worden aangestuurd door 8 verschillende schoolbesturen.  Ongeveer 2 200 kinderen tussen 2 en 12 jaar lopen er school :

Iedere school heeft een enthousiast schoolteam met onderwijzers, kleuteronderwijzeressen, speciale leermeesters levensbeschouwelijke vakken, een speciale leermeester lichamelijke opvoeding, een kinderverzorgster, een zorgcoördinator, een ICT-coördinator, een administratief medewerker en een directeur.