Onze missie


In zee met Strand&Polder, scholengemeenschap van het gemeentelijk/stedelijk onderwijs  

 1. Strand&Polder is een scholengemeenschap en stelt zich als doel doorsamenwerking de draagkracht van de schoolteams te verhogen.  
  Dit op zowel pedagogisch als organisatorisch vlak. 
  Het delen van kennis en middelen moet tot op de klasvloer voelbaar zijn en de schoolloopbaan van ieder kind ten goede komen.    
 2. Ons grootste kapitaal bestaat uit 10 geëngageerde schoolteams verspreid over 17 vestigingsplaatsen.
  Samen staan we garant voor een respectvol,  rechtvaardig en transparant personeelsbeleid.
  De gehanteerde ethiek verlangt een correctie naleving van de regelgeving en een open communicatiestijl.
 3. Het intern netwerk wordt zo uitgebouwd dat het wie actief is op onze scholen kan inspireren en  ondersteunen.  
  Om vooruitgang te boeken wil de scholengemeenschap als lerende organisatie via gemeenschappelijke projecteninnovatie stimuleren. 
  De scholengemeenschap ontwikkelt zich daarvoor als eenkennis- en informatiecentrum. 
Tenslotte dient de scholengemeenschap ook waarde te creëren voor de overige belanghebbenden.
De gemandateerden en de ouders dienen zich in hun rol gesterkt te voelen door de activiteiten die de scholengemeenschap opzet.